بررسی لرزه ای دیوارهای جداگر- مبحث اول: اثر جرم - مقالات ساختمان پیش ساخته بنابوم پنل گچی کناف ساندویچ پانل ماموت سوله چادری آذر آبادگان سازه نمایشگاهی سهلان

سیستم های ساختمانی پیش ساخته بنابوم

مقاله شرکت پیش ساخته بنابوم

بررسی لرزه ای دیوارهای جداگر- مبحث اول: اثر جرم

بررسی لرزه ای دیوارهای جداگر- مبحث اول: اثر جرم

همان گونه که مستحضر هستید کشور عزیزمان – ایران - به لحاظ لرزه خیزی و تلفات ناشی از زلزله در شرایط بسیار خاصی قرار دارد. به همین سبب، بازنگری هایی در صنعت ساختمان کشور صورت گرفته و استفاده از مصالح و ساختارهای سبک و انعطاف پذیر، به عنوان راهکاری موثر در ساخت بناهای ایمن در برابر زلزله، در دستور کار قرار گرفته است. در این میان، استفاده از اجزای غیر سازه ای سنگین و صلب، نظیر دیوارهای بنایی (به عنوان جداگر و میانقاب)، از یک سو باعث افزایش نیروهای زلزله گردیده و از سوی دیگر می تواند تاثیر منفی بر رفتار لرزه ای سازه داشته باشد. در مجموعه مقالات " بررسی لرزه ای دیوارهای جداگر "، به بررسی این آثار پرداخته و تاکید مجددی بر این واقعیت خواهیم داشت که:

" انتخاب مصالح و ساختارهای نامناسب در اجزای غیر سازه ای، می تواند اثر سوء بر عملکرد لرزه ای کل سازه داشته باشد "

اگر معادله پایه در محاسبات مهندسی زلزله سازه ها را به ترتیب زیر در نظر بگیریم، در می یابیم که زلزله صرفاً یک حرکت است که موجب شتاب گرفتن زمین می شود. به گفته دیگر، زلزله به تنهایی از جنس " نیرو " نیست بلکه زمانی که جرم ساختمان در مسیر این " حرکت یا شتاب " قرار می گیرد، یک نیروی موثر خارجی به سازه اعمال می گردد. این نیروی خارجی سبب تحریک عکس العمل هایی در سازه به صورت نیروهای اینرسی (مقاومت سازه در برابر تغییر شتاب)، نیروهای میرایی (مقاومت سازه در برابر تغییر سرعت) و نیروهای سختی (مقاومت سازه در برابر تغییر شکل) می شود. نکته قابل توجه این است که جرم مهمترین نقش را در ایجاد نیروهای زلزله در سازه ها ایفا می کند. به عبارت دیگر، بدون وجود جرم، نیروهای دینامیکی وجود نخواهد داشت. هر قدر که جرم بیشتر باشد نیروی زلزله بزرگتری به سازه وارد می شود. مسلماً حذف جرم در ابنیه غیر ممکن است، ولی می توان با به کارگیری مصالح نوین مقدار آن را به حداقل رساند.

وزن دیوار پارتیشن کناف

به لحاظ اقتصادی، سبک سازی موجب می شود که مخارج تامین ایمنی سازه در برابر زلزله کاهش یابد؛ به این معنی که می توان ساختمان ها را به هر اندازه ای سنگین ساخت، اما برای تامین ایستایی آن ها در برابر زلزله باید هزینه های غیر قابل توجیهی پرداخت نمود که این روش با منطق مهندسی منافات دارد. سبک کردن اجزای غیر سازه ای، علاوه بر این که نیروهای جانبی ناشی از زلزله را کاهش می دهد، نیروهای قائم (بار مرده) وارده بر ساختمان را نیز کاهش داده، در نتیجه پی و مقاطع مورد نیاز برای تامین ایستایی سازه بهینه و اقتصادی می گردد.

محاسبات نشان می دهد که دیوار خشک کناف (درای وال)، 60 - 90% از دیوارهای بنایی متداول سبکتر است. بررسی موردی یک ساختمان هفت طبقه نشان می دهد که استفاده از درای وال به جای دیوارهای سنگین بنایی، موجب کاهش وزن کلی ساختمان به میزان 35 % و کاهش نیروی زلزله به میزان 60 % شده است (توضیح این که عدم وجود رابطه خطی میان وزن ساختمان و نیروی زلزله به دلیل اثر سختی دیوارها است).

وزن دیوار کناف

لذا ساخت دیوارها با استفاده از سیستم های ساخت و ساز خشک، به عنوان ساختارهایی سبک و مقاوم در برابر زلزله، اکیداً توصیه می شود (برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دیوار خشک به صفحه درای وال وب سایت شرکت بنابوم مراجعه شود).


ساسان سعیدیان - کارشناس عمران - رئیس هیئت مدیره شرکت بنابوم
تلفن: 44472835     فکس: 44472868     همراه: 1942197-0912
آدرس پستی: تهران، بلوار سردار جنگل، خ یاسمن (گلها)، شماره 13
آدرس الکترونیکی: saidian.sasan@irandrywall.com

مشاهده سایر مقالات »
بنابوم

پیشتاز سیستم های ساختمانی مدولار

ایران درای وال

تنها مهندسین مشاور درای وال کشور

طراحی سایتطراحی سایت تمام حقوق مادی و معنوی سایت به شرکت بنابوم تعلق دارد © 2011